Contact details PricoH, Christelijk Onderwijs Hoogeveen

Adres: Stoekeplein 8a, 7902 HM Hoogeveen
Telefoon: 0528-234494
E-mail: info@pricoh.nl

Website: http://www.pricoh.nl

KvK-nummer: 40045058
Fiscaal nummer: 003815274L02
Werkgeversnr.: 69877
Brinnr.: AJ36
Bankrek.nr.: NL84RABO0329099949

Medewerkers bestuurskantoor:

Arend Eilander | directeur/bestuurder
a.eilander@pricoh.nl | 0528-234494

Stefan Gijsbertsen | stafmedewerker onderwijs & kwaliteit
s.gijsbertsen@pricoh.nl | 0528-234494

Annelieke Reinders-Ballast | bestuurssecretaresse
info@pricoh.nl | 0528-234494

Annemiek Fieten-Bruins Slot | kantoorassistent
a.fieten@pricoh.nl | 0528-234494

Herma Korenromp | orthopedagoog generalist
h.korenromp@pricoh.nl | 0528-234494

Bestuursleden:
J. Tillema | voorzitter
R. Mol | secretaris
B. van der Kraan | penningmeester
C. van der Spek | lid
G. Vrieling | lid

GMR:
Hans Bremer | voorzitter