leerlingenvervoer

De Fontein is een evangelische basisschool. Het evangelisch basisonderwijs is door het Ministerie van Onderwijs erkend als een zelfstandige richting. Dit betekent dat u in aanmerking kunt komen voor een bijdrage in de kosten van leerlingenvervoer. De meeste gemeenten hebben een regeling voor leerlingenvervoer en hanteren hierbij de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Volgens deze modelverordening komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming als de kortste afstand tussen uw huis en de school meer dan 6 kilometer bedraagt. De hoogte van de vergoeding wordt meestal bepaald aan de hand van de goedkoopste reismogelijkheid. De vergoeding kan bestaan uit een bekostiging van de reiskosten op basis van het openbaar vervoer of het verstrekken van een vergoeding per kilometer. Dit is afhankelijk van de reistijd met het openbaar vervoer naar de school. In de modelverordening wordt uitgegaan van een vergoeding per kind op basis van openbaar vervoer als de reistijd maximaal anderhalf uur bedraagt. Als de kinderen jonger zijn dan 10 wordt in die vergoeding ook vaak rekening gehouden met een vergoeding voor een begeleider. Is er sprake van meerdere kinderen en is voor de gemeente een vergoeding per kilometer goedkoper dan kiest de gemeente waarschijnlijk voor deze optie.

Sommige gemeenten verrekenen een mogelijke vergoeding met een inkomensafhankelijke bijdrage, dan nog is het vaak interessant om te kijken of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar dient in de meeste gevallen te worden ingediend vóór 1 juni. De gemeente geeft dan binnen acht weken een beschikking. Ook in de loop van een schooljaar kan in de meeste gemeenten alsnog een tegemoetkoming worden aangevraagd, deze zal dan bijna nooit met terugwerkende kracht ingaan, maar vanaf de datum van aanvraag.


Voorbeeld:

Bij een gezin met 3 kinderen op de Fontein en een enkele reisafstand huis – school van 20 kilometer bedraagt de vergoeding bij een vergoeding op basis van kilometers: 4 (is: 2x heen en terug) x 20 km x € 0,19 = € 15,20 per dag. Per week gaat het hier dan om € 76,00 en in een maand zonder schoolvakanties om meer dan € 300,00. In dit voorbeeld is er vanuit gegaan dat de gemeente geen eigen bijdrage vraagt, zou de gemeente dat wel doen dat is het bedrag per maand bijv. gemiddeld € 50,00 lager als het gezamenlijk besteedbaar inkomen tussen de € 38.000 en € 44.000 ligt en € 100,00 lager als het inkomen ca. € 50.000 bedraagt. In dat laatste geval blijft nog een vergoeding over van € 200,00 per maand. (dit voorbeeld is slechts bedoeld ter indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend)


Een snelle inventarisatie geeft het volgende indicatieve beeld per gemeente:

 –  Meppel  vaste eigen bijdrage en inkomensafhankelijke bijdrage
 –  Emmen  geen eigen bijdrage
 –  Hoogeveen  vaste eigen bijdrage en inkomensafhankelijke bijdrage
 –  Coevorden  vaste eigen bijdrage
 –  Borger-Odoorn  vaste eigen bijdrage en inkomensafhankelijke bijdrage
 –  Midden-Drenthe  inkomensafhankelijke bijdrage
 –  Westerveld  vaste eigen bijdrage en inkomensafhankelijke bijdrage
 –  De Wolden  vaste eigen bijdrage en inkomensafhankelijke bijdrage
 –  Hardenberg  vaste eigen bijdrage en inkomensafhankelijke bijdrage
 –  Staphorst  vaste eigen bijdrage en inkomensafhankelijke bijdrage