gebedsgroep

Beste ouders, gebed

Graag brengen we het bestaan van de gebedsgroep van onze school bij jullie onder de aandacht.
Iedere  vrijdagochtend vanaf 8.30 uur komen  we  met  een aantal  ouders  een  uurtje  bij  elkaar om te bidden voor de Fontein. We danken de Vader voor de zegeningen die Hij geeft en  brengen  onze  gebeden  bij  Hem.

Wat doen we?

De gebedspunten die door school, ouders en de kinderen zijn aangedragen worden besproken. Voordat  we  gaan  bidden, lezen we uit de Bijbel en zingen we een lied. Tijdens het bidden ben je vrij om  hierin hardop mee te doen, maar het is ook prima om alleen de handen te vouwen en mee te bidden met degene die spreekt.

Noodzaak van gebed

Ook  op  school  hebben  we  Gods  bescherming  hard  nodig.  We  liggen  voortdurend  onder  vuur  door  verdriet,  ziekte, tegenwerking  en  noem  maar  op.  Het  gebed  is  een  van  de  wapens  die  in  Efeze  6  genoemd  wordt  als  onderdeel  van  de wapenrusting. Er wordt niet voor niets geschreven over bidden en smeken bij alles wat zich voordoet!

Bidders gezocht!

Wat zou het waardevol zijn als we ons met meer harten kunnen verenigen en richten tot God tijdens ons gebed! Voel je je aangesproken en ben je in de gelegenheid om te komen? Je bent van harte welkom om (af en toe óf vaker) aan te schuiven. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op via defontein@pricoh.nl

Hartelijke groet,
de gebedsgroep EBS de Fontein