klassenouder

Elke groep heeft een klassenouder. De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht (of de ouderraad) assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het schrijven van concept brieven of e-mails bestemd voor de ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen, enz.