OR

De OR (ouderraad) heeft de volgende taken:

  • het (mede)organiseren van activiteiten, zoals evenementen voor en door de leerlingen; 
  • bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten; 
  • een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling en uitstraling van de school en het evangelische karakter ervan mede te bevorderen;
  • de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten bevorderen. 

Aanspreekpunten vanuit het team: Evelyn Volders en Mieke Bargeman.