OR

De OR (ouderraad) heeft de volgende taken:

  • Het team te ondersteunen t.a.v. schoolactiviteiten (vieringen, e.d.)
  • Geld te generen voor financiële ondersteuning van activiteiten en/of materialen ten behoeve van de kinderen van deze school (schoolreis, kamp, boeken, e.d.)
  • Initiatief nemen en meedenken ter verbetering van de school. (materiaal, tuin, gebouw, etc.)
  • De betrokkenheid tussen school, ouders en omgeving te bevorderen.

Aanspreekpunten vanuit het team: Evelyn Volders en Mieke Bargeman.