verkeersouder

De verkeersouder denkt mee over de verkeersveiligheid rond de school en behartigt mede de belangen van school in overlegorganen omtrent verkeer in Hoogeveen.