schoolinfo

De Fontein is een evangelische school en is één van de dertien christelijke basisscholen van de  scholenvereniging PricoH. De Fontein is gesticht in 2011 en opende op 1 augustus van dat jaar voor het eerst haar deuren. Ondertussen zijn we acht jaar verder en is de school gegroeid van 34 tot ruim 170 leerlingen. De prognose is dat de school de komende jaren verder zal groeien. De Fontein is een school met een regiofunctie.

Aan het begin van het vorige schooljaar zijn we met de school verhuisd naar de Mimosastraat. Hiervoor waren we gehuisvest in het gebouw aan de Anjerstraat, maar daar waren we flink uitgegroeid en het voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. We hebben nu de beschikking over een prachtig fris gebouw met veel speelruimte daaromheen.
Het is een karakteristiek schoolgebouw in een modern jasje.