aanmelding

Nieuwe kinderen en ouders/verzorgers zijn van harte welkom op De Fontein. We maken graag tijd voor u en uw kind. Kom daarom gerust eens binnenlopen of mail of bel ons voor een afspraak.
In een kennismakingsgesprek vertellen we u over onze identiteit en visie op onderwijs en laten we zien hoe dit in de praktijk vorm krijgt. Uiteraard kunt u daarbij alle vragen stellen die u heeft.

Doel van dit gesprek voor u, is om te kijken of De Fontein de school is die bij uw kind past.

U krijgt indien gewenst een aanmeldformulier mee naar huis. Als u voor onze school kiest, levert u het formulier ingevuld weer in bij de school. Er volgt dan een intake met de intern begeleider. In dit gesprek wordt bekeken of er specifieke zorg nodig is en of wij dat kunnen bieden. Als dit positief is wordt de aanmelding een inschrijving en hoort uw kind officieel bij De Fontein.
Uw kind wordt voor dat het vier jaar wordt, uitgenodigd door de leerkracht om een aantal keren op bezoek te komen in de klas. Uw kind kan dan alvast wennen aan de nieuwe omgeving.

Samen met u werken we aan een goede en mooie basisschoolperiode.

aanmeldformulier.pdf