leerlingenzorg

Het doel van de leerlingenzorg op ‘de Fontein’ is dat leerlingen de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Dit doen wij door de onderwijsbehoeften van leerlingen en kaart te brengen en deze te clusteren. Zo is de groepsleerkracht in staat om onderwijs te geven dat passend is bij de leerling.

In sommige gevallen is dit niet genoeg. Samen met de Intern Begeleider en in gesprek met ouders brengen we in kaart wat een leerling nodig heeft. Ook hebben wij op school de mogelijkheid om onderwijsassistenten in te zetten. Zij kunnen extra hulp bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Dit kan zowel voor zorg aan de ‘onderkant’ als aan de ‘bovenkant’.

Binnen PricoH is er een orthopedagoog werkzaam. Zij kan, samen met leerkracht en ouders, inzoomen op een leerling waarbij een hulpvraag ligt. Daarnaast hebben we contacten met diverse ketenpartners, zoals de GGD en SWW. Zij kunnen vanuit een andere benadering meewerken aan het vormgeven van de leerlingenzorg.

Als school maken wij deel uit van een samenwerkingsverband. Voor leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften kunnen we een beroep doen door expertise, ondersteuning, middelen en materialen aan te vragen.