naam en identiteit

Naam van de school 

De naam van de school is ontleend aan onderstaande Bijbeltekst. 

“Jezus antwoordde en zei tegen haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat eeuwig leven geeft.” (Johannes 4 vers 13 en 14) 

Wij willen als school de werking van een fontein hebben. Jezus Christus is onze Bron. Hij doet stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Dit voor altijd dorstlessende water mogen en willen wij uitdelen aan de kinderen om ons heen. 

“Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” (Johannes 7 vers 37 en 38) 

 

Identiteit van de school 

 Wij geloven in God de Vader, in de Here Jezus onze redder en in de Heilige Geest die in ons woont. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is en dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.  

Het evangelie, het Goede Nieuws van Gods redding voor ons mensen, is de basis van ons handelen.  
Dat betekent:  

  • dat wij elkaar liefhebben, dat we ons verwonderen over de schepping en leven uit Gods woord; 
  • dat wij de kinderen Bijbelverhalen vertellen en hen voorleven wat het betekent om met de Here Jezus te leven; 
  • dat wij elkaar vergeven als we fouten maken, maar ook dat wij elkaar aanspreken op gedrag. In ons handelen en spreken is de liefde van God zichtbaar. 

Wij bidden met en voor elkaar. Wij leren de kinderen om te bidden en wij zingen met elkaar om de Here God te loven en te prijzen. Het personeel van de Fontein leeft vanuit deze overtuiging en wil dit met de kinderen delen. 

Dit is het fundament onder de Fontein.