Schooltijden

We werken op school met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school overblijven. De
kinderen eten in de klas met de leerkracht en spelen daarnaast een half uur buiten.

De schooltijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 -14.30 uur
woensdag (groep 3 t/m 8) 08.30 -12.00 uur
Op woensdag zijn groep 1 en 2 vrij.

Om 08.25 uur gaat de bel. We doen dit om de onderwijstijd zo optimaal mogelijk te benutten. Het is onze plicht
om daadwerkelijk om 08.30 uur te starten. De kinderen van groep 1 mogen het gehele jaar vanaf 08.20 uur
onder begeleiding van ouder(s)/ verzorger(s) naar binnen. De kinderen van groep 2 mogen dit tot de
herfstvakantie. Vanaf dat moment bouwen we dit voor deze groep af en gaan de kinderen zelfstandig naar
binnen.