verzuim en extra verlof

We vragen u om afspraken bij de tandarts, huisarts en specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen om zo onnodig verzuim te voorkomen. Mocht het echt niet anders kunnen en moet er een afspraak onder schooltijd plaatsvinden dan bij voorkeur aan het einde van de schooldag. Wilt u dit tijdig bij de leerkracht melden?

In de Leerplichtwet staat dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dit te controleren. Vanaf het vijfde jaar is ieder kind leerplichtig. Wanneer een kind vier jaar is, is het dus nog niet leerplichtig maar valt het wel onder de regels van de school met betrekking tot aanwezigheid. Ook dan kan een kind dus niet zomaar thuisblijven.  Wanneer u extra vrij wilt vragen voor uw kind (voor bijvoorbeeld huwelijk, jubilea, enz.) moet u dit minimaal een week van tevoren schriftelijk doen. Het aanvraagformulier voor verlof is via de link hieronder te downloaden of te verkrijgen op school. De directie toetst uw aanvraag aan de hand van de wettelijke leerplichtregels die we via de gemeente ontvangen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

formulier verlofaanvraag.pdf

Extra verlof en Vrijstelling schoolbezoek.pdf