visie en missie

Missie (waar staan we voor) 

Wij bieden onze kinderen passend en uitdagend onderwijs van deze tijd.  

Wij kennen de waarde van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus Christus en leven deze voor aan de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd: “Opdat ze hun hoop op God zouden stellen en Zijn daden niet vergeten.” (Ps. 78) 

 

Visie (waar gaan we voor) 

Wij geloven in onderwijs dat kinderen leert zich te verwonderen over de schepping, de leefwereld om hen heen. Onderwijs dat kinderen uitdaagt om vaardigheden en kennis te vergroten en rekening houdt met het unieke karakter van ieder kind.  

Wij geloven in onderwijs dat kinderen leert een zelfstandige, lerende en reflecterende houding te hebben. Onderwijs dat kinderen leert om bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor deze keuzes en de dingen die ze doen en zeggen.  

Het is onze opdracht om het kind te helpen zich te ontwikkelen als mens: op persoonlijk, sociaal en cognitief vlak. Hierbij streven wij naar een zo hoog mogelijk eindresultaat.  

 

Kernwaarden 

Verbinding 
Wij staan niet alleen in deze wereld. God schiep de wereld met alles wat daarin is: mensen, planten en dieren om in verbinding te staan met Hem en met elkaar. Door de kinderen te leren uit de Bijbel, door te bidden en te zingen mogen de kinderen God leren kennen, leren zorg te dragen voor de naaste en verantwoordelijk om te gaan met Gods schepping. 

Verwondering 
Wij verwonderen ons over de schoonheid van de schepping met alles wat daarin is. Hoe dit alles in elkaar zit (kennis) en hoe dit alles in verbinding staat met de rest van de schepping (relatie). Verwonderen is aan de ene kant je laten verrassen en je verbazen. Aan de andere kant is het ook een nieuwsgierige en geïnteresseerde houding. Deze houding is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.  

Waardering 
Waardering betekent een waarde toekennen aan iets en het tonen daarvan.  

Wij zijn kinderen van God en willen ook op die wijze leven en dit aan onze kinderen voorleven. Dit houdt in dat we de kinderen onderwijzen in gedrag en daarnaast aanspreken en ook vergeven wanneer het mis gaat. Ieder mens is van waarde en door God geliefd en erkend. Dat betekent dat we elkaar accepteren en willen zien zoals God ons ziet.