Schooltijden en vakantie

Er is altijd 10 minuten voor schooltijd toezicht op het plein door een groepsleider. De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. De schoolbel gaat voor de eerste keer om 8.25 uur, dit is het teken dat de kinderen in hun lokaal verwacht worden. Om 8.30 uur gaat de tweede bel, het is de bedoeling dat de groepsleider dan meteen met de lessen kan beginnen.

 

 

Schooltijden voor alle groepen zijn

8.30 – 14.00 uur

 

Vakantierooster 2020-2021

herfstvakantie 10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020
kerstvakantie 18 december 2020 (vanaf 12.00 uur)  t/m 3 januari 2021
voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 t/m 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
meivakantie 1 mei 2021 t/m 16 mei 2020

hemelvaart 13-14 mei (valt in meivakantie)
pinksteren maandag 24 mei 2021
zomervakantie vrijdagmiddag 9 juli 2021 vanaf 12.00 uur t/m 22 augustus 2021

 

Studiedagen

7 september 2020

20 november 2020

8 februari 2021

11 juni 2021