Schooltijden en vakantie

Er is altijd 10 minuten voor schooltijd toezicht op het plein door een groepsleider. De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. De schoolbel gaat voor de eerste keer om 8.25 uur, dit is het teken dat de kinderen in hun lokaal verwacht worden. Om 8.30 uur gaat de tweede bel, het is de bedoeling dat de leerkracht dan meteen met de lessen kan beginnen.

 

 

Schooltijden voor alle groepen zijn

8.30 – 14.00 uur

 

Vakantierooster 2019-2020

herfstvakantie 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019
kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
voorjaarsvakantie 17 februari 2020 t/m 21 februari 2020
goede vrijdag en Pasen 10 april 2020 t/m 13 april 2020
Koningsdag valt in de meivakantie
meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020

hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
pinksteren 1 juni 2020
zomervakantie 6 juli 2020 t/m 14 augustus 2020

 

Studiedagen

woensdag 25 september

maandag 28 oktober

vrijdag 12 juni