Vrije middag

Alle kinderen zijn deze middag vrij in verband met een studiemiddag van het team.