Algemeen

Voor wie

De Kwadraatafdeling is met name bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen, die in het huidige basisonderwijs vastlopen, onderpresteren en/of ongelukkig zijn. Onderpresteren is bij hoogbegaafde leerlingen een frequent voorkomend probleem. Het houdt in dat deze hoogbegaafde kinderen niet realiseren wat er van hen verwacht mag worden op gebied van hun intellectuele mogelijkheden. Deze discrepantie leidt tot ongenoegen bij zowel het kind, de ouders als de school. Onderpresteerders worden in het regulier basisonderwijs vaak geconfronteerd met een te weinig aangepast leerstofaanbod. De instructie wordt op de meeste basisscholen vaak afgestemd op de gemiddelde leerling. De basisschool is niet altijd in de gelegenheid om hoogbegaafde kinderen te bieden wat ze nodig hebben, met demotivatie tot gevolg.

Uit onderzoek blijkt dat de uitdagende leeromgeving en het dagelijkse contact met ontwikkelingsgelijken het welbevinden en het zelfbeeld van de kinderen bevordert.

Waarom

Hoogbegaafde kinderen kunnen gevoelens ervaren van anders zijn, minderwaardigheid, niet bij de groep te horen en het gevoel hebben verkeerd te worden begrepen door anderen. Deze kinderen moeten constant kiezen tussen het gebruik van hun capaciteiten en de noodzaak zich aan te passen aan de groep.

Kwadraatafdeling

De Kwadraatafdeling is een afdeling van het Christelijke onderwijs, PricoH.

Er zijn inmiddels twee Kwadraat groepen,  groep 3, 4 en 5 en groep, 6, 7 en 8.

In het Kwadraatonderwijs staan de leerlingen centraal en krijgen de leerlingen onderwijs op maat aangeboden. Waar mogelijk worden kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling. De reken methode, Exova Math die wij hiervoor gebruiken is daar volledig op afgestemd.  Exova is ontwikkeld door Jan Hendrxks van de Leonardoscholen en staat voor: Excellent Onderwijs Voor Allen. Elk kind kan werken op een Ipad of laptop (skoolmate). Er wordt al op jonge leeftijd een tweede taal aangeboden en is er veel ruimte voor filosofie, informatica, wiskunde, leren leren, schaken, kunstzinnige vorming en eigen inbreng van de kinderen.

Naast Engels wordt er in de bovenbouw een tweede taal, Spaans, aangeboden. Daarnaast krijgen de kinderen de gelegenheid zich zelfstandig in meerdere talen te ontwikkelen. Het materiaal is daarvoor aanwezig.

Ook volgen de leerlingen van Kwadraat ‘Rots en Water’ (een psychofysieke training) in samenhang met een aantal taekwondolessen. Deze lessen zijn op elkaar afgestemd. In het aanleren van de taekwondotechnieken staat steeds centraal: stevig staan, balans, houding en ademhaling. Door de partneroefeningen en het sparren wordt het zelfvertrouwen vergroot. Daarnaast leren de leerlingen specifieke zelfverdedigingstechnieken in verschillende situaties. Uiteindelijk moeten de lessen ‘Rots en Water’ in combinatie met taekwondo een bijdrage leveren in het vergroten van zelfvertrouwen, reduceren van faalangst en vergroten van sociale vaardigheden.

Top Down leren

Op de Kwadraatafdeling wordt op een andere manier onderwijs gegeven.De instructie sluit aan bij de leerbehoefte van de leerling. In het reguliere onderwijs wordt gebruik gemaakt van het bottom-up leren. Bij bottom-up wordt de lesstof stap voor stap aangeboden. Deze (vaak) klassikale instructie heeft de hoogbegaafde leerling niet of nauwelijks nodig. Dit leidt veelal tot verveling en demotivatie. Op de Kwadraatafdeling gaan we uit van het Topdown leren. Bij het Top-down leren gaat men uit van het geheel. Bij wereldoriƫntatie en science wordt bijvoorbeeld eerst het einddoel besproken, zodat kinderen zicht krijgen op het hele leerproces. De kinderen gaan dan samenwerkend met elkaar of alleen (afhankelijk van hun voorkeur) op zoek naar de weg die leidt naar het antwoord. Ze zetten een onderzoek op, volgens de richtlijnen van de empirische cyclus. Onderzoek opzetten, observeren, jezelf vragen stellen, conclusie bijstellen, observeren, uitproberen etc. totdat de leerling tevreden is met het eindresultaat. In de groepen is een science hoek ingericht waarin de kinderen zelfstandig en onder begeleiding proeven kunnen doen.