Kosten

Kwadraatonderwijs is relatief duur onderwijs, waarvoor geen extra middelen vanuit de overheid beschikbaar worden gesteld. Dat komt enerzijds omdat de Kwadraatklassen kleiner zijn dan reguliere klassen (maximaal 20 leerlingen), daarnaast krijgen de leerlingen extra vakken. Dit aangepaste aanbod wordt mede door gastdocenten gegeven. Voorbeelden daarvan zijn taekwondo, vreemde talen en kunstzinnige vorming. Ook dat brengt extra kosten met zich mee.

De afdeling Kwadraat Hoogeveen heeft als visie dat het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen voor iedereen toegankelijk moet zijn. In tegenstelling tot veel andere scholen wordt dan ook geen jaarlijkse of eenmalige bijdrage gevraagd van ouder(s)/verzorger(s) bij het instromen in één van de groepen van de afdeling Kwadraat.

Omdat veel van de vakken van het Kwadraatonderwijs niet door de regering vergoed worden, zijn we afhankelijk van sponsering. Onlangs zijn er Ipads aangeschaft zodat alle leerlingen van beide groepen met een Ipad kunnen werken.

De methode Spaans is aangeschaft vanuit sponsering gelden.