Sponsoring

Hoogbegaafde kinderen, een speciale groep

Binnen de scholen van Pricoh (Primair christelijk onderwijs Hoogeveen) bestaat een speciale groep uit meer- en hoogbegaafde kinderen. Ze hebben bijzondere eigenschappen als het gaat om denken, leren en het omgaan met de omgeving. Pricoh is voor deze groep gestart met Kwadraatonderwijs.  Extra aandacht voor deze kinderen is noodzakelijk. Ze blinken vaak uit en scoren geweldig, maar ze kunnen ook moeite hebben met leren, de motivatie zijn kwijtgeraakt of onder hun niveau presteren. Bovendien is het voor deze kinderen vaak moeilijk om aansluiting te vinden met leeftijdsgenoten.

Voor leerlingen die zijn vastgelopen op de reguliere basisschool is er de speciale afdeling Kwadraat, speciale klassen voor hoogbegaafde kinderen op basisschool de Krullevaar in Hoogeveen. Deze afdeling Kwadraat daagt de kinderen uit op het eigen niveau, biedt extra vakken aan als science, techniek, schaken en kunstzinnige vorming en besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden.

‘Leerstoel te koop’

Kwadraatonderwijs is relatief duur onderwijs, waarvoor geen extra middelen vanuit de overheid beschikbaar worden gesteld. Dat komt enerzijds omdat de Kwadraatklassen kleiner zijn dan reguliere klassen (maximaal 16 leerlingen), daarnaast krijgen de leerlingen extra vakken. Dit aangepaste aanbod wordt mede door gastdocenten gegeven. Voorbeelden daarvan zijn taekwondo, vreemde talen en kunstzinnige vorming. Ook dat brengt extra kosten met zich mee.

Wij hechten als school groot belang aan de verbinding tussen school, maatschappij en praktijk. In toenemende mate werken we samen met maatschappelijke instellingen en bedrijven in het gezamenlijk belang naar passend onderwijs zodat onze kinderen een goede basis voor de toekomst krijgen. Een van de vormen waarin die samenwerking gestalte krijgt, is de gesponsorde leerstoel. Meer informatie hierover treft u aan op de achterzijde van deze brief.

Uw voordeel

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat u zichtbaar bent als sponsor. We plaatsen uw logo op de website, uw bedrijf krijgt een plek in onze ‘Hall of Fame’, wij bieden u gratis advertenties in de maandelijkse nieuwsbrief die naar ouders gaat en tenslotte zullen we onze leerstoelsponsors ook noemen in onze persuitingen over Kwadraatonderwijs.

 

Sponsoring leerstoelen Kwadraat en andere mogelijkheden

Leerstoel Taekwondo

Een gastdocent verzorgt lessen Taekwondo. Hiermee leren onze leerlingen hoe zij weerbaar kunnen zijn. Weerbaar zijn betekent in verschillende situaties kunnen aangeven wat je wel en niet wilt. Weerbaarheid werkt preventief. Het betekent dat je vaardigheden hebt om je grenzen te verdedigen, want zonder deze vaardigheden ben je weerloos en dus kwetsbaar.Het zichzelf fysiek kunnen verdedigen vormt daarin slechts een klein onderdeel. Ook het oefenen in mentale en sociale vaardigheden is van groot belang.

De Leerstoel bedraagt € 1.000,- per schooljaar. Daarvan wordt de vergoeding aan de docent betaald, de gymzaal en het diploma.
Onderschrijft u bovenstaande leerdoelen en wilt u uw bedrijf daarmee verbinden? Financier dan (mede) deze leerstoel.

Leerstoel Kunstzinnige vorming

Door beeldende vorming leert de rationele, analytische linkerzijde van onze hersenen goed samenwerken met de creatieve, intuïtieve rechterzijde. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak veel creatief talent. Toch kan perfectionisme en faalangst zorgen dat deze creativiteit niet verder ontwikkeld wordt. Het is van groot belang juist deze groep kinderen te begeleiden bij het ontwikkelen van creativiteit en het daarin opdoen van succeservaringen.

De Leerstoel Kunstzinnige vorming bedraagt € 2.000,- per schooljaar. Daarvan wordt de vergoeding aan de docent betaald, alsmede de materialen waarmee gewerkt wordt. Herkent u bovenstaande thema’s en wilt u uw bedrijf daarmee verbinden? Financier dan (mede) deze leerstoel.

Leerstoel Techniek

Techniek met lego en computer, voor de toekomstige techneuten van de maatschappij. Lego Mindstorms EV3. Met de veelzijdigheid van het LEGO bouwsysteem in combinatie met de meest geavanceerde technologie die we tot nu toe hebben ontwikkeld, ontketen je de creatieve kracht van de nieuwe LEGO MINDSTORMS EV3 set: bouw en programmeer robots die lopen, praten, denken en alles doen wat je kunt verzinnen. Door stap-voor-stap de 3D bouwinstructies op te volgen om de robots TRACK3R, R3PTAR, SPIK3R, EV3RSTORM of GRIPP3R te bouwen en breng je ze tot leven met de eenvoudige, op iconen gebaseerde programmeerfunctie. Met de bijgeleverde afstandsbediening kunnen de robots voorgeprogrammeerde missies uitvoeren, maar je kunt ook een gratis app downloaden en je robot bedienen via je smartphone of tablet.

De leerlingen van Kwadraat zijn zelf bezig met het maken van apps en spelletjes, de Lego Mindstorms dozen zouden een goede aanvulling zijn op het ontwikkeling van hun technische kennis en combinatie met het gebruik van ICT middelen.

De leerstoel Techniek en ICT bedraagt tussen de € 400, – en € 500,- per doos. Wilt u deze toekomstige techneuten ondersteunen? Sponsor dan 1 of meerdere dozen.

Natuurlijk kunt u ook samen met een of meer collega ondernemers een leerstoel financieren. In dat geval verbindt u zich niet alleen met Kwadraat-onderwijs, maar ook met elkaar.

Denkt u erover om een leerstoel te sponsoren dan maken wij graag een afspraak om hierover meer uitleg te geven en afspraken over en weer te concretiseren.

Naast bovenstaande leerstoelen bieden wij ook nog andere mogelijkheden ons onderwijs te ondersteunen:

  • Een éénmalige donatie die past binnen uw budget en mogelijkheden.
  • Het financieren van een museumbezoek inclusief vervoer, de energievoorziening van een klaslokaal, de aanschaf van een lesmethode of schoolmaterialen of een docentencursus.

Heeft u zelf andere ideeën voor een bijdrage of vragen over sponsoring, neem dan telefonisch contact op met Marijke Blommendaal, sponsoring Kwadraatonderwijs Hoogeveen, 06 13675437.

Wij vertrouwen erop dat de kinderen van afdeling Kwadraat Hoogeveen zich met uw bijdrage kunnen blijven ontwikkelen en de komende jaren verzekerd zijn van passend onderwijs!

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening Rabobank NL49RABO0316671193 ten name van ‘Stichting Pecunia, inzake De Krullevaar’.