Ouders/Verzorgers

​Ouderparticipatie

Ouders maken deel uit van de schoolgemeenschap. Daarom is het vanzelfsprekend dat ze ook betrokken worden bij het (inhoudelijk) vormgeven van de Krullevaar. Naar hun stem wordt geluisterd en van de ideeën en ondersteunende activiteiten wordt graag gebruik gemaakt. Samen school maken vormt een wezenlijke basis voor ons beleid. Sleutelbegrippen bij ouderbetrokkenheid zijn dan ook: gezamenlijke verantwoordelijkheid, bondgenootschap, loyaliteit, openheid en wederzijds vertrouwen.

Ouderhulp
Een groot aantal ouders staat het team in allerlei situaties bij. Ouders helpen bijvoorbeeld bij:

 • het lezen
 • excursies
 • afscheid 8e jaars
 • creatieve activiteiten
 • theaterbezoek
 • luizencontrole
 • zwemmen
 • speldag
 • sportevenementen
 • klussen
 • oud papier