Medezeggenschapsraad

De MR behartigt de belangen van kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en teamleden. De raad bestaat uit 3 ouder(s)/verzorger(s) en 3 teamleden:

2/3 deel vanuit het Jenaplan en 1/3 deel vanuit Kwadraat. De MR houdt zich op de hoogte van het reilen en zeilen op school en volgt kritisch de beleidsontwikkeling zowel op schoolniveau als op bestuursniveau. Zowel de school als het bestuur moeten, voordat ze kunnen overgaan tot het nemen van beleidsbesluiten, eerst advies inwinnen bij of instemming vragen aan de voltallige raad of aan een deel van de raad (teamgeleding of oudergeleding).

De MR wordt t.a.v. bestuurs- en/of teamvoorstellen geïnformeerd door de directeur. Teamvoorstellen kunnen ook door de teamgeleding MR worden ingebracht. Voor schooloverstijgende zaken heeft het bestuur een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) ingesteld.

MR Oudergeleding

  • Juliëtte Hoekstra
  • Jorien Doldersum, lid

MR Teamgeleding

  • Ina Nijmeijer, lid secretaris
  • Anja Sikkenga, lid
  • Lammy van Midwoud, lid

De MR is te bereiken via: i.nijmeijer@pricoh.nl

De GMR van PricoH is vertegenwoordigd door teamlid Delia Schouten, te bereiken via d.schouten@pricoh.nl. 

 

Vergaderdata

Maandag 10 februari
Woensdag 25 maart
Maandag 25 mei

Heeft u vragen, opmerkingen of een onderwerp dat de MR moet bespreken?
Mail dan naar i.nijmeijer@pricoh.nl of meld het aan één van de MR leden.