Ouderraad

 

De ouderraad (OR) heeft de volgende taken:

  • medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding;
  • gevraagd of ongevraagd adviseren aan de Medezeggenschapsraad (MR) als geheel of aan de oudergeleding in de MR over met name die aangelegenheden die de ouder(s)/verzorger(s) in het bijzonder aangaan;
  • organiseren van dienstverlening aan ouder(s)/verzorger(s) in overleg met het bevoegd gezag.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen voor de ouderraad, stuur ze dan naar Maaike Gruppen: m.gruppen@pricoh.nl