Schoolfonds

Ouderbijdragen
Dit geld wordt gebruikt voor activiteiten op school zoals St. Nicolaas, schoolkampen en vieringen. Deze vrijwillige ouderbijdragen zijn voor het komende schooljaar:

  • Groep 1 € 25,00
  • Groep 2 € 25,00
  • Groep 3 € 30,00
  • Groep 4 € 30,00
  • Groep 5 € 35,00
  • Groep 6 € 50,00
  • Groep 7 € 55,00
  • Groep 8 € 55,00

Voor het betalen van de ouderbijdrage vullen ouders een automatisch incasso in. Het betalen van de ouderbijdrage is geen voorwaarde voor plaatsing van het kind op school. Geeft het betalen van de ouderbijdrage problemen, dan kunnen ouders contact opnemen met de schoolleiding.

Schoolverzekering
De kinderen zijn tijdens de schooluren verzekerd maar ook tijdens andere activiteiten, zoals kampen, schoolreisjes, excursies, uitstapjes in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van groepsleiders en/of hulpkrachten. Ook één uur voor en één uur na deze activiteiten biedt de verzekering dekking of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt.