Samenwerking

Al een aantal jaren vindt er in Krakeel samenwerking plaats tussen de partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen.
Het doel ervan is de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.
Door de basisscholen wordt nauw samengewerkt met:

  • Spelerwijs (locaties: ’t Sterretje en de Sterrenhoeve – afstemming en overdracht)
  • Prokino (voor- en naschoolse opvang)
  • Stichting Welzijnswerk (schoolmaatschappelijk werk, Jeugdzorg)
  • De bibliotheek (leesbevordering, boekencollecties)
  • Icare (Een doorgaande lijn in de zorg)
  • Wijkbeheer (Opbouwwerk, wijkagent en wijkbeheerder)
  • Jong Krakeel (vrije tijdsarrangementen)