Toelichting

Samenwerking
In onze samenleving houden steeds meer afzonderlijke instellingen zich bezig met opvoeding en vorming. Vooral van scholen wordt veel verwacht. Dat leidt vaak tot gevoelens van overbelasting en het idee dat iedereen dubbel werk doet, of elkaars werk zit te doen. Of instellingen denken dat de ander het wel doet, waardoor er dingen juist niet gebeuren. Als instellingen samenwerken en weten wat de ander doet, ontstaat er een sluitende aanpak. Geen verdubbelingen en geen gaten in de voorzieningen voor kinderen.

Scholen moeten al zoveel
Het begrip Brede School staat niet voor uitbreiding van taken van de school. Het staat ook niet voor een nieuwe organisatie of instelling. Maar er wordt wel gebruik gemaakt van de centrale plaats die een school inneemt in het leven van kinderen. De school biedt continuïteit bij het volgen en opbouwen van ontwikkelingskansen van kinderen.

Brede schoolgebouw
Om deze samenwerking makkelijker te maken, is het handig dat ze vanuit dezelfde accommodatie werken. Als er scholen worden gebouwd of verbouwd, probeert men tegelijk ook ruimte voor de samenwerkingspartners mee te bouwen. In Hoogeveen was dat het geval bij de Brede School Krakeel (o.a. scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, wijkcentrum, bibliotheek, sportzalen, spreekuur Jeugdzorg).

Keuzes maken
Brede Scholen verschillen van elkaar. Een Brede School kan op allerlei manieren vorm krijgen, zowel inhoudelijk al praktisch. Telkens weer wordt bekeken welke onderdelen men wel en welke men niet binnen het brede schoolbeleid wil betrekken. Bij deze keuzes spelen diverse afwegingen een rol. De meest centrale vraag daarbij is: Waaraan hebben kinderen (en hun ouders) behoefte, wat draagt het meeste bij aan hun ontwikkelingskansen? Tijdens het zgn. helikopteroverleg proberen de verschillende partners elkaar te vinden en gezamenlijk te komen tot goede ontwikkelingskansen van de kinderen.