Hoofdluis

Vijf keer per jaar (iedere eerste maandagmorgen na de zomer-, herfst-, kerst-, voorjaars-, en meivakantie) vinden nu vaste hoofdluiscontroles plaats. Voor controle is het nodig dat de kinderen de haren dan niet in vlechtjes of staartjes hebben.
Wilt u hiermee rekening houden?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met de schoolleiding.
Met vragen over het bestrijden van hoofdluis kunt u o.a. terecht bij: de GGD in uw regio. Het adres kunt u vinden via www.ggd.nl.