Klassenouder

Een klassenouder fungeert als schakel tussen de leerkracht en de ouders van een klas.
De uitvoering van deze functie/taak verschilt enigszins per groep. In het algemeen betekent het dat een klassenouder de leerkracht assisteert bij de voorbereiding en coördinatie van verschillende activiteiten. Dit op afroep van de leerkracht.
Klassenouders delegeren taken als dat nodig is aan andere ouders en zijn contactpersoon voor zowel de ouders als voor de leerkracht.
De hulp van de klassenouder wordt gegeven op basis van vrijwilligheid (maar niet vrijblijvend) en enthousiasme voor een schooljaar.
De klassenouder is ouder van een kind uit de betreffende klas.
Deze ouder krijgt voorafgaande de functie eerst instructie van de directie.
We hebben een protocol “klassenouder” opgesteld waarin de afspraken staan.