Meldcode huiselijk geweld

Wij maken gebruik van het bestaande stappenplan aangereikt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoe te handelen bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

In het kort ziet dit plan er als volgt uit:

  1. in kaart brengen van signalen
  2. collegiale consultatie en/of eventueel (anoniem) Veilig Thuis
  3. gesprek met de ouders/verzorgers/kind
  4. wegen aard en ernst
  5. hulp organiseren en effecten volgen/melden en bespreken.

Bij de stappen 4 en 5 is een afwegingskader toegevoegd.