Ouderbijdrage

Dit geld wordt gebruikt voor activiteiten op school zoals Sinterklaasfeest, schoolreisjes en –kampen, schoolfeest, sportdagen. De vrijwillige ouderbijdragen bedragen voor het huidige schooljaar:

groepen 1 en 2: € 25,00 (kind op school na 1 februari – € 20,00)
groepen 3 en 4: € 30,00 (kind op school na 1 februari – € 25,00)
groepen 5 en 6: € 35,00 (kind op school na 1 februari – € 30,00)
groepen 7 en 8: € 45,00 (kind op school na 1 februari – € 40,00).

Voor het betalen van de ouderbijdrage ontvangt u via de penningmeester een betaallink.  In januari ontvangt u deze betaallink.
(Voor instromende kinderen geldt de eerste week van januari, april of juli).
Het betalen van de ouderbijdrage is geen voorwaarde voor plaatsing van uw kind bij ons op school.