Ouderbijdrage

Dit geld wordt gebruikt voor activiteiten op school zoals Sinterklaasfeest, schoolreisjes en –kampen, schoolfeest, sportdagen. De vrijwillige ouderbijdragen bedragen voor het huidige schooljaar:

groepen 1 en 2: € 25,00 (kind op school na 1 februari – € 20,00)
groepen 3 en 4: € 30,00 (kind op school na 1 februari – € 25,00)
groepen 5 en 6: € 35,00 (kind op school na 1 februari – € 30,00)
groepen 7 en 8: € 45,00 (kind op school na 1 februari – € 40,00).

Voor het betalen van de ouderbijdrage wordt een automatische incasso ingevuld. In oktober zal de ouderbijdrage van de rekening worden afgeschreven.
(Voor instromende kinderen geldt de eerste week van januari, april of juli).
Het betalen van de ouderbijdrage is geen voorwaarde voor plaatsing van uw kind bij ons op school.