Verkeersouder

De school heeft het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) behaald.
De school voldoet daarmee aan een aantal criteria:

  1. Op de school wordt gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.
  2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen en wordt elk jaar in elke groep een extra praktijk project uitgevoerd.
  3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er is een verkeersouder op de school die het team ondersteunt bij praktische oefeningen.
  4. De schoolomgeving is verkeersveilig.
  5. Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.
  6. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.

De verkeersouder doet enkele ondersteunende taken. De verkeersouder en de school vinden verkeerseducatie erg belangrijk. De verkeersouder verzorgt de informatie richting de school, ouders en kinderen en is tevens aanspreekpunt voor allerlei zaken op het gebied van verkeer.

Een verkeersveilige schoolomgeving wordt bepaald door het gedrag van alle verkeersdeelnemers in onze schoolomgeving. De ouders/verzorgers hebben hierin een duidelijke voorbeeldfunctie.