Privacy

Binnen PricoH gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers. De gegevens die over deze personen gaan, noemen we persoonsgegevens. Met dit type gegevens gaan we binnen PricoH extra zorgvuldig om. We verwerken deze volgens de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Ook deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is zoveel als mogelijk beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement van de school is uitgebreid beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Klik hier om het privacyreglement te lezen.