Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. In deze raad zitten 2 vertegenwoordigers uit elke bovenbouwgroep (groep 5 t/m 8). Samen met de adjunct directeur denken de kinderen mee over diverse schoolzaken.
De ideeën om de school te verbeteren kunnen in de eigen groep, voorafgaande de bijeenkomst, worden ingebracht. De leerkracht plant daar tijd voor in.
De raad komt 4 keer per jaar bij elkaar.

Via de leerlingenraad willen we een aantal doelen bereiken:

  •   actief burgerschap bij de kinderen stimuleren,
  •   kinderen leren naar elkaar te luisteren,
  •   kinderen leren om respectvol met elkaar in gesprek te gaan,
  •   betrokkenheid met elkaar en met de school vergroten,
  •   verantwoordelijk gedrag uitlokken en stimuleren,
  •   het eigen belang opzij leren zetten in het belang van een ander.
Door middel van verslagen worden de vergaderpunten en actieplannen aan de groepen teruggekoppeld. Tevens worden de verslagen in het teamoverleg besproken.
Een aantal ideeën is al uitgevoerd.