Leerlingenzorg

In onze leerlingenzorg vinden wij het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouders, professionals en leerlingen, waarbij voldoende aandacht is voor elkaar. Voor iedereen zijn de mogelijkheden waarbinnen de hulp wordt geboden duidelijk, daarin staat het belang van het kind voorop.

Hieronder kunt u ons volledige protocol t.b.v. leerlingenzorg lezen.

leerlingenzorg-demorgenster