Naschoolse activiteiten

Om kinderen in de gelegenheid te stellen aan naschoolse activiteiten deel te nemen, plaatsen wij hier informatie.

Jong Krakeel

Jong Krakeel heeft een aanbod voor de lln. van groep 5 t/m 8.

Voor het actuele aanbod: zie de website www.actiefjonghoogeveen.nl   

aanmelding uitsluitend via www.actiefjonghoogeveen.nl   

let op: vol = vol

Waar kinderen altijd binnen kunnen lopen, zonder aanmelding:

  • sport en speel
  • kinderdisco: 1x per maand. Voor de exacte datum: zie flyers in de wijk.

Wie een leuke activiteit aan de kinderen (voor bijv. een periode van 4 weken) wil aanbieden, kan zich aanmelden bij onze school.

wijkvereniging

  • knutselen voor kinderen

elke woensdag van 14.15 uur tot 15.45 uur (uitgezonderd vakanties) in de Magneet