Pedagogisch klimaat

We vinden het belangrijk op school een klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en prettig voelen. We hebben daarom met de andere gebruikers van de Brede School Krakeel een aantal omgangsregels (basisregels) afgesproken, dat iets zegt over hoe je met elkaar en met je leefomgeving omgaat.
Zie onderstaand de vier basisregels:

algemeen-1-ikalgemeen-2-ik

algemeen-3-ikalgemeen-4-ik

Naast de basisregels (gebaseerd op onze waarden: respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid) zijn er duidelijke afspraken gemaakt over school- en pleinregels op CBS De Morgenster. Deze hangen goed zichtbaar in de school. Verder zijn er afspraken gemaakt over wat te doen wanneer leerlingen zich er niet aan houden (consequenties).

  

Vanuit onze godsdienstmethode “Kind op maandag“ behandelen we wekelijks het thema van de week.

Deze methode geeft ook wekelijks richtlijnen in het kader van de sociaal-emotionele vorming van de kinderen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 gebruiken we de methode Kwink.

Wanneer het kind zich op school veilig voelt, kan het schitteren.