Pesten

Pesten is een fenomeen dat op scholen nogal eens voorkomt. Het is een probleem dat we onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Zeker bij pesten geldt: voorkomen is beter dan genezen.
We gebruiken hiervoor de methode Kwink, een preventieve methode tegen pesten. Ook speelt PBS een belangrijke rol om pesten te voorkomen en aan te pakken. De kinderen leren wat de gedragsverwachtingen zijn in het omgaan met elkaar. Ze leren een duidelijk signaal te gebruiken wanneer iemand over hun grens gaat. De klasgenoten leren wat hun sociale verantwoordelijkheid is wanneer iemand het signaal gebruikt.

We hebben heldere afspraken en consequenties geformuleerd m.b.t. ongewenst en onacceptabel gedrag.
Als school, als leerkrachten en ouders / verzorgers willen we het goede voorbeeld geven. We laten iedereen in zijn waarde, treden niet agressief op, etc. Dit zijn ook regels in de omgang met elkaar als volwassenen.

onderstaand het document onacceptabel en ongewenst gedrag

PBS ongewenst en onacceptabel gedrag website