Plusklas

Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 die heel hoog scoren op Cito begrijpend lezen en rekenen worden in de plusklas extra uitgedaagd om meer te laten zien. Zij komen een deel van de dinsdag ochtend bij elkaar in de plusklas. Daar krijgen ze extra leerstof en worden ze gestimuleerd samen allerlei opdrachten uit te voeren. De nadruk ligt vooral op het leren leren.

Is de Cito-score in groep 8 nog zo hoog, dan kan een kind in aanmerking komen voor Dotato. Dat is een samenwerking met het Roelof van Echtencollege. Kinderen krijgen dan les van docenten in vakken als science, filosofie en wiskunde.

Soms zijn er sociaal-emotionele problemen die een hoogbegaafd kind als beperking ervaart om zich verder te kunnen ontwikkelen. Of is er nog meer uitdaging nodig. Voor deze kinderen is de afdeling Kwadraat. Deze afdeling is gevestigd in de Krullevaar.