Ondersteuningsprofiel

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op, het zgn. schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Dit profiel is opgesteld door de schoolleiding, IB-ers en leerkrachten. Dit document is ook besproken in de MR van onze school. Dit plan is een vervolg op het zorgbeleid van de school. In het SOP is omschreven welke ondersteuning wij kunnen realiseren bij het begeleiden van uw kind tijdens zijn/haar schoolloopbaan.

We beschrijven het SOP voor 2 jaar met een jaarlijkse evaluatie en aanpassing aan de actualiteit.

Voor ieder kind creƫren we een onderwijsaanbod dat aansluit bij zijn/haar onderwijsbehoefte.

Veelal lukt het ons, om samen met u, het onderwijsaanbod een goede vorm te geven. In uitzonderlijke gevallen is externe expertise gewenst bij het samenstellen en aanbieden van het juiste aanbod. Mocht het zich bij hoge uitzondering voordoen dat we samen met u de conclusie trekken dat een andere vorm van onderwijs of een andere bassischool meer passend is voor uw kind dan zullen we u begeleiden bij de overgang.

In dit document geven we dus onze mogelijkheden aan maar stellen ook onze grenzen om te komen tot kwalitatief onderwijs.