Schooltijden

De schooltijden zijn vanaf het schooljaar 2017-2018:

Alle groepen op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 14.00 uur (het vijf gelijke dagen model).

Het onderwijs is bij ons zo georganiseerd dat leerlingen in 8 schooljaren tenminste 7520 uur onderwijs ontvangen.
’s Morgens en ’s middags is er een pauze van 15 minuten.
Voor de lunch gebruiken we 15 minuten.

De groepen 3 t/m 5 hebben 15 minuten pauze om 10.30 uur en om 12.30 uur.
De groepen 6 t/m 8 hebben een kwartier pauze om 10.45 uur en om 12.45 uur.
We zijn een gezonde school met aandacht voor een gezonde pauzehap en een gezonde lunch.