Verkiezingen in de Plusklas

De Plusklas heeft afgelopen tijd gewerkt over verkiezingen. Ze hebben politieke partijen opgericht voor De Morgenster en de kinderen. Er zijn partijspeerpunten opgesteld, namen bedacht, affiches gemaakt en verkiezingspromotiepraatjes gehouden in de groepen 5-8. Die kinderen mochten natuurlijk ook stemmen op hun favoriete partij. Alle partijen hebben het heel goed gedaan en verdienen een ereprijs. Bij verkiezingen hoort een winnaar en dat is de DKP – de Keuzepartij – geworden. Gefeliciteerd!