Werkzaamheden in de zomervakantie

In de zomervakantie is er ook in school gewerkt.
• De biblitotheek is vergroot
• Er is een kleine personeelskamer gemaakt
• Er zijn drie nieuwe mobiele digiborden aangeschaft
• Het leerplein van de groepen 5 t/m 8 is opgeknapt
• Er zijn delen van de school geschilderd.

Onze school en het personeel zijn helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar!