Wie zijn wij?

Het team van CBS De Morgenster:

Locatie directeur:
Wim van Dijken (w.vandijken@pricoh.nl)
Adjunct directeur:
Albert Odink (a.odink@pricoh.nl)

Groepsleerkrachten 2019-2020:

Aaldert Peeneman, Annelies Scheper, Anneke Hooftman, Danique de Haan, Evelien Spitzen, Gerlinda Moes, Greetje v.d. Hof, Hilda Stolte, Inge Veerbeek, Iris Niphuis, Janieke Reijneveld, Jasmijn Pol, Liana Zomer, Linda Kikkert, Lisanne Lichtendonk, Margriet Buist, Randi Possel, Renate Regtop, Ria Kerssies, Ruth Hoogeveen, Petra Timmerman, Ylonka Koopman, Willard Zwartscholten.

De Interne Begeleiders (IB):

Liana Zomer en Albert Odink zijn de Interne Begeleiders van de school. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra zorg aan kinderen. Ze onderhouden de contacten met de speciale school voor basisonderwijs en het zorgteam van het samenwerkingsverband en ondersteunen de andere collega’s bij de zorg voor kinderen.

Bouwcoördinator

De onderbouwcoördinator is Anneke Hooftman (onderbouw: gr. 1 t/m 3).
Zij leidt de vergadering en agendeert deze in overleg met de directie.

ICT-er

De ICT-er, Willard Zwartscholten, coördineert alle zaken m.b.t. de Informatie en Communicatie Technologie binnen de school. Zijn taak is de begeleiding van leerkrachten en de coördinatie van de ICT nascholing.

Onderwijsassistenten

José Elshoff, Hanneke de Jong en Judith de Lange assisteren de leerkrachten bij de activiteiten.
Ze nemen actief deel aan het onderwijsproces aan de kinderen, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

coördinator SEO
Evelien Spitzen is onze coördinator op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling.

Vakleerkracht gymnastiek

Lonneke Verhage geeft gymnastiek in een aantal groepen.

Conciërge

Tim Klunder verzorgt allerlei taken ter ondersteuning van de directie of de groepsleerkrachten zoals: klein onderhoud, reparatie van allerlei zaken, kopiëren, thee zetten, afwassen, enz.

Administratie

Trijntje Klomp verzorgt vele van de administratieve taken die bij onze basisschool behoren, zoals: leerlingenadministratie, postafhandeling, uitwerken van verslagen, financiën, enz.

Maatschappelijk werkers

Djamilla Eleveld en Hillechina Dijkstra zijn onze schoolmaatschappelijke werkers.

U kunt een afspraak maken door te bellen of te mailen.
Tel.: 0528-278855, E-mail: h.dijkstra@swwh.nl 
Wanneer het nodig is, zoekt ze samen met de interne begeleiders naar mogelijkheden om ons en ouders te ondersteunen bij onze opvoedkundige taak.

Op dinsdagmiddag van 13.00 uur – 14.00 uur houdt het SMW inloopspreekuur op de 1e verdieping, naast de kamer van de logopediste.

Schoolschoonmakers

De schoonmaak van onze school wordt geregeld via het beheer van de Brede School Krakeel.