Wie zijn wij?

Het team van CBS De Morgenster:

Locatie directeur
Wim van Dijken (w.vandijken@pricoh.nl)

Groepsleerkrachten 2020-2021

Aaldert Peeneman, Annelies Scheper, Anneke Hooftman, Gerlinda Moes, Greetje v.d. Hof, Hilda Stolte, Iris Zanders, Janieke Reijneveld, Jasmijn Pol,  Linda Dorgelo, Lisanne Lichtendonk, Margriet Buist, Randi
Oostijen, Renate Regtop, Ria Kerssies, Ruth Hoogeveen, Petra Timmerman, Ylonka Koopman en Willard Zwartscholten.

Coördinator zorg (voorheen Interne Begeleider)

Liana Zomer is de zorgcoördinator van de school. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra zorg aan kinderen. Ze onderhoudt de contacten met de speciale school voor basisonderwijs en het zorgteam van het samenwerkingsverband en ondersteunt de andere collega’s bij de zorg voor kinderen.

Bouwcoördinator

De onderbouwcoördinator is Anneke Hooftman (onderbouw: gr. 1 t/m 3).
Zij leidt de vergadering en agendeert deze in overleg met de directie.

De bovenbouwcoördinator is Inge Veerbeek.

ICT-er

De ICT-er, Willard Zwartscholten, coördineert alle zaken m.b.t. de Informatie en Communicatie Technologie binnen de school. Zijn taak is de begeleiding van leerkrachten en de coördinatie van de ICT nascholing.

Onderwijsassistenten

Hanneke de Jong, José Elshoff en Judith de Lange assisteren de leerkrachten bij de activiteiten.
Ze nemen actief deel aan het onderwijsproces aan de kinderen, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

coördinator SEO
Evelien Spitzen is onze coördinator op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling.

Conciërge

Tim Klunder verzorgt allerlei taken ter ondersteuning van de directie of de groepsleerkrachten zoals: klein onderhoud, reparatie van allerlei zaken, kopiëren, thee zetten, afwassen, enz.

Administratie

Trijntje Klomp verzorgt vele van de administratieve taken die bij onze basisschool behoren, zoals: leerlingenadministratie, postafhandeling, uitwerken van verslagen, financiën, enz.

Maatschappelijk werkers

Djamilla Eleveld en Hillechina Dijkstra zijn onze schoolmaatschappelijke werkers.

U kunt een afspraak maken door te bellen of te mailen.
Tel.: 0528-278855, E-mail: h.dijkstra@swwh.nl 
Wanneer het nodig is, zoekt ze samen met de interne begeleiders naar mogelijkheden om ons en ouders te ondersteunen bij onze opvoedkundige taak.

Schoolschoonmakers

De schoonmaak van onze school wordt geregeld via het beheer van de Brede School Krakeel.