Wie zijn wij?

Het team van CBS De Morgenster:

locatie directeur:
Wim van Dijken (w.vandijken@pricoh.nl)

Adj. directeur:
Albert Odink (a.odink@pricoh.nl)

Groepsleerkrachten:

Anne Hendriksen, Annelies Scheper, Anneke Hooftman, Berdien Trip, Erik de Vleeschouwer, Evelien Spitzen, Gea Vreeling, Gerda Wever, Gerlinda Moes, Greetje v.d. Hof, Hilda Stolte, Inge Veerbeek, Iris Niphuis,  Liana Zomer, Linda Kikkert, Lisanne Lichtendonk, Margriet Buist, Randi Possel, Ria Kerssies, Ruth Hoogeveen, Petra Timmerman, Truus Schonewille, Willard Zwartscholten.

De Interne Begeleiders (IB):

Liana Zomer en Albert Odink zijn de Interne Begeleiders van de school. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra zorg aan kinderen. Er vindt wekelijks overleg plaats tussen de IB en de directie. Ze onderhouden de contacten met de speciale school voor basisonderwijs en het zorgteam van het samenwerkingsverband en ondersteunen de andere collega’s bij de zorg voor kinderen die problemen hebben.

Bouwcoördinatoren / Managementgroep

De bouwcoördinatoren maken samen met de directie en de Interne Begeleider deel uit van de managementgroep.
De bouwcoördinatoren zijn Anneke Hooftman (onderbouw: gr. 1 t/m 3) en Albert Odink (bovenbouw gr. 4 t/m 8).
Beiden leiden de bouwvergaderingen en agenderen deze in overleg met de directie.
De inhoud van het managementoverleg is gericht op organisatorische – en beleidszaken.

ICT-er

De ICT-er, Willard Zwartscholten, coördineert alle zaken m.b.t. de Informatie en Communicatie Technologie binnen de school. Zijn taak is de begeleiding van leerkrachten en de coördinatie van de ICT nascholing.

Onderwijsassistente

Zij ( José Elshoff) assisteert de leerkrachten bij de activiteiten.
Ze neemt actief deel aan het onderwijsproces aan de kinderen, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

Vakleerkracht gymnastiek

Lonneke Verhage geeft gymnastiek in een aantal groepen.

Conciërge

Tim Klunder verzorgt allerlei taken ter ondersteuning van de directie of de groepsleerkrachten zoals: klein onderhoud, reparatie van allerlei zaken, kopiëren, thee zetten, afwassen, enz.

Administratie

Trijntje Klomp verzorgt vele van de administratieve taken die bij onze basisschool behoren, zoals: leerlingenadministratie, postafhandeling, uitwerken van verslagen, financiën, enz.

Maatschappelijk werker

Inès Bouwhuis is onze schoolmaatschappelijke werker. U kunt een afspraak maken door te bellen of te mailen.
Tel.: 0528-278855, E-mail: i.bouwhuis@swwh.nl
Wanneer het nodig is, zoekt ze samen met de interne begeleiders naar mogelijkheden om ons en ouders te ondersteunen bij onze opvoedkundige taak.

Schoolschoonmakers

De schoonmaak van onze school wordt geregeld via het beheer van de Brede School Krakeel.