Bestuur PricoH

De Morgenster: Onze school is één van de dertien protestants christelijke basisscholen van de Vereniging Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen. Basisschool De Morgenster is gevormd in 1994 na een fusie van de Bellatrixschool met De Komeet. Beide scholen dateerden van de periode 1969/1970. Vanaf het begin werden de beide scholen beheerd door hetzelfde bevoegd gezag: eerst de Stichting voor Christelijk Onderwijs Krakeel en na 1977 de Vereniging Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen. Onze vereniging heeft tot doel werkzaam te zijn in het belang van het protestants christelijk onderwijs. Ze probeert dit doel te bereiken door:

  • het stichten en instandhouden van scholen voor protestants christelijk onderwijs;
  • samen te werken met andere organisaties, die het belang van het protestants christelijk onderwijs dienen.

Het bestuur van de vereniging stelt het zeer op prijs dat u als ouder/verzorger van de kinderen van onze school, lid wilt worden van de vereniging. In feite zijn christelijke scholen van de ouders/verzorgers van de kinderen. Door lid te worden van de vereniging kunt u mede de ontwikkeling van de school bepalen. De contributie bedraagt (minimaal)  €5,- per jaar. Folders met meer informatie over de schoolvereniging liggen op alle prot. chr. basisscholen, bij de peuterzalen, de kinderdagverblijven, de bibliotheken en op het secretariaat.

Klik op het logo om naar de website van PricoH te gaan

Het secretariaat van de vereniging PricoH is gevestigd:

Stoekeplein 8A
7902 HM Hoogeveen
T.: (0528) 234494
E.: info@pricoh.nl