MR

Het is wettelijk verplicht op iedere school een medezeggenschapsraad te hebben. Onze MR bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden. Het bestuur en de directie moeten, voor het besluiten kan nemen, in heel veel gevallen advies vragen of instemming hebben van de MR, over zaken die onze school aangaan.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de MR dan kunt u mailen naar: mrdemorgenster@pricoh.nl.

De voorzitter van de medezeggenschapsraad is Remco van den Akker.

Onze MR is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daar gaat het over zaken die alle 9 scholen van onze vereniging aangaan.

vertegenwoordigers GMR:
Hilda Stolte
Annelies Koops