MR

Het is wettelijk verplicht op iedere school een medezeggenschapsraad te hebben. Onze MR bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden. Het bestuur en de directie moeten, voor het besluiten kan nemen, in heel veel gevallen advies vragen of instemming hebben van de MR, over zaken die onze school aangaan.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de MR dan kunt u mailen naar: mrdemorgenster@pricoh.nl.

De voorzitter van de medezeggenschapsraad is Remco van den Akker.

Onze MR is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daar gaat het over zaken die alle 13 scholen van onze vereniging aangaan.

vertegenwoordigers GMR:
Hilda Stolte
Annelies Koops