Ouderraad

De ouderraad is een activiteitengroep van uitsluitend ouders binnen de school. Bij de vergadering is in principe altijd een directielid aanwezig. Twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg met de MR.
Op de agenda staan zaken als organisatie van het sinterklaasfeest, ouderavond, kerstviering, paasmaaltijd, sportevenementen, afscheid groep 8, wandelvierdaagse en dergelijke. Allemaal activiteiten die niet rechtstreeks met de lessen te maken hebben. De OR is het team dus behulpzaam bij diverse activiteiten.
Ook uw hulp is natuurlijk van harte welkom.
Jaarlijks legt de OR verantwoording af over de besteding van de OPA-gelden en de ouderbijdrage.
Om de activiteiten te kunnen financieren wordt er van de ouders een bijdrage gevraagd.
De OR regelt ook dat het oud papier bij u in de straat wordt opgehaald. We rekenen daarbij uiteraard op uw hulp. Doordat we dit met elkaar en voor elkaar doen kunnen we alle activiteiten voor uw en onze kinderen organiseren. Een kleine moeite en veel plezier!

Voorzitter van de OR is Janna Buitenhuis.
U kunt contact opnemen met de OR via: ordemorgenster@pricoh.nl