Foto


Op school worden naast het leerstofaanbod ook vele activiteiten georganiseerd die we samen met de kinderen beleven. We proberen van deze extra activiteiten foto’s te plaatsen op onze site, zodat u kunt meegenieten en een beeld van onze school kunt krijgen. Op het ouderportaal (achter de inlog) staan alle overige foto’s voor onze ouders/verzorgers. Op deze pagina ziet u dus een samenvatting van de activiteiten en bijbehorende foto’s.
In onze schoolgids hebben we een stelregel opgenomen over het gebruik van beeldmateriaal (zie hieronder).

Foto’s op het internet

Tijdens diverse activiteiten op school worden er foto ’s gemaakt, deze kunnen op de website geplaatst worden. We gaan hier zorgvuldig mee om, zo plaatsen we geen foto ’s van bv. een kind alleen en maken gebruik van een grove resolutie. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dit graag schriftelijk doorgeven aan de directie.