Kerkschooldienst 2017

Zondag 5 november 2017 is de kerkschooldienst.
De dienst begint om 16.30 uur in de Vredehorst. In de
bijlage kunt u de uitnodiging vinden.
De kinderen zullen aan deze dienst meewerken. Iedereen
is van harte uitgenodigd om te komen!