Samenwerking met ouders

Ouders op ‘de Regenboog’

Op basisschool ‘de Regenboog’ wil wij graag samen met de ouders zorg dragen voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Dat brengen we in de praktijk door regelmatig met u te praten over de voortgang van het onderwijsproces. Maar ook over de sociaal-emotionele ontwikkeling gaan wij geregeld met elkaar in gesprek. Bij ons op school is een grote ouderbetrokkenheid dat onder andere zichtbaar is in een actieve ouderraad (OR.) en medezeggenschapsraad (MR.). Over beide groepen is informatie terug te vinden op deze site.