BSO

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd bestaat de mogelijkheid om kinderen onder te brengen bij de BSO (Buiten Schoolse Opvang.) De regeling omtrent buitenschoolse opvang voor onze leerlingen wordt verzorgd door Stichting Prokino
In een lokaal van de school worden de kinderen na schooltijd opgevangen door geschoolde leidsters. De kinderen die gebruik maken van de BSO, hoeven dus na schooltijd niet naar een ander gebouw en blijven in een vertrouwde omgeving. De kinderen kunnen o.a. spelen op het vertrouwde schoolplein en doen velerlei activiteiten met elkaar.
De stichting Prokino biedt ook dagopvang. Op de website van deze organisatie kunt u meer informatie vinden over de diverse voorzieningen en dienstverleningen.