OR

De Ouderraad (OR) van ‘De Regenboog’

Om u als ouder zo goed mogelijk bij de school te betrekken kennen wij, naast de medezeggenschapsraad, ook een ouderraad (OR). Deze raad telt ten minste 5 leden, terwijl het aantal groepen in de school bepalend is voor het maximum. De ouderraad wil bijdragen aan het optimaal functioneren van onze school door:

  1. advies te geven aan (de oudergeleding van) de MR en dan vooral over zaken die ouders aangaan;
  2. mee te helpen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten, in goede samenwerking met het team en onder verantwoordelijkheid van de directie;
  3. ouders te betrekken bij schoolse zaken door bijvoorbeeld het beleggen van een ouderavond;
  4. op een positief kritische manier mee te denken met en vragen te stellen aan de directie en team over onderwerpen die de ouderraad aan gaan.

In de praktijk betekent dit dat de OR zich bezig houdt met bijvoorbeeld zaken als: de Sinterklaasviering, de kerstviering, de schoolfotograaf, afscheidsavond groep 8, organisatie ouderavond, de paasmaaltijd, paasbrodenactie, en nog veel meer praktische zaken binnen de school.

Een enthousiaste groep ouders zorgt er voor dat al dit soort zaken gestroomlijnd verlopen.