Overblijfregeling

Op ‘De Regenboog’ bestaat de mogelijkheid uw kind tussen de middag op school te laten overblijven. Er is een aantal vaste overblijfkrachten die aangestuurd worden door 2 overblijfcoördinatoren. Het overblijfteam werkt op vrijwillige basis, maar volgen scholing om het overblijven op de juiste manier in te vullen, daaronder ook een deelopleiding van de BHV. De vrijwilligers zijn via de Besturenraad door de school verzekerd tegen Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Het overblijven is voor kinderen, die tussen de middag niet thuis opgevangen kunnen worden. Bij incidentele gevallen moet het overblijven minimaal een dag van tevoren worden doorgegeven via het mailadres
overblijven.regenboog@gmail.com

Voor het overblijven vragen wij een bijdrage. De exacte bedragen voor het lopende schooljaar staan ook vermeld in “De Regenboog infoklapper”. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • 5x = € 7,50
  • 10x = € 15,-
  • 20x = € 30,-
  • 50x = € 75,-

U kunt door middel van enkele stappen een nieuw abonnement afsluiten:

  1. U stort het juiste bedrag op IBANnummer: IBAN: NL 77 RABO 039.90.24.077 onder vermelding van: naam kind/ groep/ overblijven.
  2. U stuurt een melding per mail naar overblijven.regenboog@gmail.com met de vermelding: naam kind / groep / bedrag abonnement.
  3. U meldt uw kind aan met behulp van een aanmeldingsformulier. Dat kunt u hier downloaden of op school halen.

Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De persoonsgegevens uit de aanmeldformulieren worden alleen gebruikt door de overblijforganisatie en zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van het overblijven (en indien nodig voor teamleden). Er zijn door de school de nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); de nieuwe privacywet die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier overblijven

Overblijfregels: Overblijfregels